Komunikaty
 • INFORMACJA DOTYCZĄCA MECHANIZMU PODZIELONEJ PŁATNOŚCI (Split Payment)
  Z dniem 01 lipca 2018 r. wchodzi w życie Ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 62), wprowadzająca mechanizm podzielonej płatności (ang. Split Payment). Ustawa ta nakłada na banki m.in. obowiązek założenia do 30 czerwca 2018 r., każdemu Klientowi posiadającemu rachunek rozliczeniowy, nowego rodzaju rachunku bankowego tzw. rachunku VAT.
  Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu rozpocznie otwieranie rachunków VAT w ustawowym terminie do 30.06.2018r. Dla każdego Klienta posiadającego co najmniej jeden rachunek rozliczeniowy w PLN zostanie otwarty jeden rachunek VAT, niezależnie od tego czy Klient jest płatnikiem podatku VAT.
  Otwarcie rachunku VAT nie wymaga podpisania odrębnej umowy lub Aneksu do umowy. Numer NRB utworzonego rachunku VAT oraz zasady i terminy informowania Klienta o saldzie rachunku VAT będą dostępne w systemie bankowości elektronicznej oraz w placówkach Banku.
  Klienci, którzy będą zainteresowani otwarciem kolejnego rachunku VAT, zobowiązani będą do złożenia w placówce Banku dyspozycji otwarcia rachunku VAT. Na tej podstawie Bank Spółdzielczy „Bank Rolników” w Opolu otworzy i powiąże rachunki VAT z rachunkami rozliczeniowymi.
 • UWAGA!
  Zgodnie z obowiązującym od dn.26.06.2017r Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych przypominamy o rozszerzonym zakresie wymaganych informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych,
  więcej: link
 • Komunikat dotyczący przelewów zagranicznych - SEPA:
  informujemy, że w przypadku podania nieprawidłowego kodu BIC (SWIFT) lub nie podania go w ogóle przez Klienta, system automatycznie zmieni w/w kod na prawidłowy, zgodnie z kodem zawartym w numerze IBAN adresata.
 • Godziny graniczne realizacji przelewów
 • Zapoznaj się z zasadami BFG dotyczącego ochrony depozytów
  Depozyty ulokowane w Banku Spółdzielczym Bank Rolników w Opolu są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów.
  9 października 2016 r. weszła w życie tzw. ustawa o BFG (pełna nazwa to ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji). Zgodnie z nią mamy obowiązek poinformowania Pana/Panią o zasadach działania tego systemu. Informacje przekazujemy w formie arkusza informacyjnego. Znajdziesz go pod linkiem umieszczonym na dole wiadomości. Prosimy kliknij i zapoznaj się z jego treścią: Arkusz informacyjny dla deponenta
 • Obowiązujące oprocentowanie lokat
 • Taryfy opłat i prowizji
 • Promocje
 • Zmiana regulaminu w zakresie dostarczania kart oraz dokonywania zapisów na wypadek śmierci
 • Uprzejmie przypominamy, iż przelewy SORBNET są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej tj.: 14:30
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj