Komunikaty
 • Od 01.01.2018 roku zmianie uległa realizacja płatności ZUS
  Od 01.01.2018r. będą Państwo opłacać składki ZUS na indywidualny numer rachunku składkowego jednym zwykłym przelewem. W związku z powyższym dokonując płatności na ZUS od dnia 01.01.2018 roku należy wybierać opcję „Przelew Krajowy” a nie „Przelew ZUS”.
  Zlecenia płatnicze złożone dotychczasową opcją „Przelew ZUS” zostaną odrzucone.
 • UWAGA!
  W przypadku problemów z logowaniem się do serwisu proszę mając wciśnięty klawisz Ctrl przycisnąć klawisz F5.
 • UWAGA!
  Zgodnie z obowiązującym od dn.26.06.2017r Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/847 w sprawie informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych przypominamy o rozszerzonym zakresie wymaganych informacji towarzyszących transferom środków pieniężnych,
  więcej: link
 • Komunikat dotyczący przelewów zagranicznych - SEPA:
  informujemy, że w przypadku podania nieprawidłowego kodu BIC (SWIFT) lub nie podania go w ogóle przez Klienta, system automatycznie zmieni w/w kod na prawidłowy, zgodnie z kodem zawartym w numerze IBAN adresata.
 • Godziny graniczne realizacji przelewów
 • Zapoznaj się z zasadami BFG dotyczącego ochrony depozytów
  Depozyty ulokowane w Banku Spółdzielczym Bank Rolników w Opolu są chronione przez obowiązkowy system gwarantowania depozytów.
  9 października 2016 r. weszła w życie tzw. ustawa o BFG (pełna nazwa to ustawa o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji). Zgodnie z nią mamy obowiązek poinformowania Pana/Panią o zasadach działania tego systemu. Informacje przekazujemy w formie arkusza informacyjnego. Znajdziesz go pod linkiem umieszczonym na dole wiadomości. Prosimy kliknij i zapoznaj się z jego treścią: Arkusz informacyjny dla deponenta
 • Obowiązujące oprocentowanie lokat
 • Taryfy opłat i prowizji
 • Promocje
 • Zmiana regulaminu w zakresie dostarczania kart oraz dokonywania zapisów na wypadek śmierci
 • Uprzejmie przypominamy, iż przelewy SORBNET są przyjmowane do realizacji wyłącznie w dni robocze, do godziny granicznej tj.: 14:30
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj